Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1976/135 o pow. 0,0375 ha, Nr 1976/138 o pow. 0,0198 ha, Nr 1976/139 o pow. 0,3010 ha i Nr 1976/141 o pow. 0,0050 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. ulica Polna (nowy Nr 002178 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2020
Obowiązuje od : 27.11.2020
Obowiązuje do : 11.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba