Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.59.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 214,340 do ok. 214,380, na działce o nr ewid. 195, obręb ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 443.33 KB
    Data publikacji : 27.11.2020 13:00

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2020
Obowiązuje od : 01.12.2020
Obowiązuje do : 15.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska