Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, działającego przez pełnomocnika, z dnia 21.08.2020r., znak: WP.RPD.1020.13.2.1.RN, uzupełniony pismem z dnia 28.09.2020r., znak: WP.RPD.4020.13.2.1.201.RN, została wydana decyzja Nr 9/20 z dnia 01.12.2020r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w ciągu drogi krajowej Nr 73 w istniejącym km ok. 8+677 ÷ 9+064 wraz z przebudową innej drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta Kielce.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.12.2020
Obowiązuje od : 03.12.2020
Obowiązuje do : 17.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba