Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.77.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 125,150 do ok. 125,200, na działce o nr ewid. 2391, w obrębie ewid. 0035 Wólka Plebańska, w jednostce ewid. 260508_5 Stąporków – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 576.62 KB
    Data publikacji : 23.12.2020 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 23.12.2020
Obowiązuje od : 23.12.2020
Obowiązuje do : 07.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Magdalena Met