Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.73.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali montażu i pakowania wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym wraz z łącznikiem zapewniającym ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 i przyłącza ⌀ 200 do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza ⌀ 200 i sieci kanalizacji deszczowej ⌀ 315 do odprowadzenia wód opadowych wraz z separatorem ropopochodnych,, przyłącza wody ⌀ 80 na cele bytowe, przyłącza energii elektrycznej, przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN100/200 oraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja na działce nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 110.93 KB
    Data publikacji : 23.12.2020 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 23.12.2020
Obowiązuje od : 23.12.2020
Obowiązuje do : 07.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska