Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2015.1333, jako działka nr 191/1 o pow. 0,0079 ha (wydzielona z działki nr 191 o pow. 2,76 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa (Kuźnica Grodziska)” (nowy numer 0248 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.01.2021
Obowiązuje od : 27.01.2021
Obowiązuje do : 10.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba