Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.72.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci kanalizacji ścieków technologicznych do istniejącego budynku neutralizacji ścieków, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej stacji dystrybucji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone. Inwestycja na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 99.68 KB
    Data publikacji : 01.02.2021 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 01.02.2021
Obowiązuje od : 04.02.2021
Obowiązuje do : 18.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla