Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.73.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali montażu i pakowania wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicyzm wraz z łącznikiem zapewniającym ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 i przyłącza Ø200 do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza Ø200 i sieci kanalizacji deszczowej Ø 315 do odprowadzania wód opadowych wraz z separatorem ropopochodnych, który będzie przekazywał podczyszczone wody opadowe do istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu (...) Inwestycja na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 111.28 KB
    Data publikacji : 01.02.2021 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 01.02.2021
Obowiązuje od : 04.02.2021
Obowiązuje do : 18.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska