Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.76.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV oraz kanalizacji kablowej o długości 54m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 186+143 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (działka nr 2/4), o długości 25 m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 0+730 linii kolejowej numer 567 Piaski- Kielce Herbskie (działka nr 6/543, 308/4) oraz o długości 74m na terenach zamkniętych działki nr 307/2 położonych w miejscowości Kielce”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 2/4, obręb 0010 Kielce, 308/4, 6/543, 307/2, obręb 0005 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 112.14 KB
    Data publikacji : 04.02.2021 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2021
Obowiązuje od : 05.02.2021
Obowiązuje do : 19.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska