Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.70.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową oraz złączem kablowym linii SN na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy w km od 171+968 do km 175+950, na działkach o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin, 297/2, obręb 0001 Bartków, 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk. Pismem z dnia 02.02.2021 r. (data wpływu do tut. organu 03.02.2021 r.) Inwestor wyłączył z zakresu inwestycji działkę nr ewid. 297/2, obręb 0001 Bartków oraz zrezygnował z budowy złącza kablowego linii SN i zmienił planowany kilometraż inwestycji. Obecny zakres inwestycji: Budowa kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy w km od 171+968 do km 172+135 oraz od 173+556 do 175+950, na działkach o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin i 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 114.57 KB
    Data publikacji : 04.02.2021 13:00

Metryka strony

Data publikacji : 04.02.2021
Obowiązuje od : 08.02.2021
Obowiązuje do : 22.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska