Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Borek Klimontowski, gmina Klimontów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, pod nr. P.2609.2015.1620, jako działki: nr 139/2 o pow. 0,0094 ha i nr 142/2 o pow. 0,0230 ha (wydzielone odpowiednio z działek nr 139 o pow. 0,2300 ha i nr 142 o pow. 0,6000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42335 pn. Borek Klimontowski – Niedźwice – Koprzywnica (nowy nr 0807 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.02.2021
Obowiązuje od : 09.02.2021
Obowiązuje do : 23.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba