Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod Nr P.2613.2015.1334, jako działka Nr 58/1 o pow. 0,0154 ha (wydzielona z działki Nr 58 o pow.0,64 ha), zajęta pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska)” (nowy Nr 0248T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2021
Obowiązuje od : 12.02.2021
Obowiązuje do : 26.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba