Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.77.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 125,150 do km ok. 125,200, na działce nr ewid. 2391, obręb ewid. 0035 Wólka Plebańska, jednostka ewid. 260508_5 Stąporków - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. W skład budowanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 429.87 KB
    Data publikacji : 18.02.2021 13:00

Metryka strony

Data publikacji : 18.02.2021
Obowiązuje od : 19.02.2021
Obowiązuje do : 05.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Magdalena Met