Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołania i zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 5/2020 Starosty Sandomierskiego z dnia 11.12.2020r., znak: AB.6740.5.2020.SPEC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko od km 0+000 do km 0+453,70” w gminie Klimontów, wpłynęło odwołanie oraz że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 18.03.2021
Obowiązuje od : 18.03.2021
Obowiązuje do : 01.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba