Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Chmielnik, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, w obrębach: - 0016 Piotrkowice, jako działka nr 165 o pow. 3,8500 ha, - 0024 Śladków Mały, jako działki: nr 243 o pow. 3,6600 ha i nr 244 o pow. 3,5300 ha, - 0015 Minostowice, jako działka nr 49 o pow. 3,2000 ha, - 0019 Suchowola, jako działka nr 399 o pow. 2,3600 ha, - 0003 Celiny, jako działka nr 99 o pow. 7,7600 ha, - 0001 Chmielnik, jako działka nr 201/2 o pow. 5,0807 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 73 pn. „ (Warszawa) – Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko-Zdrój – Szczucin -Dąbrowa Tarnowska – Lisia Góra – Tarnów ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.03.2021
Obowiązuje od : 16.03.2021
Obowiązuje do : 30.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba