Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.1.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów - GPZ Szczekociny, w km ok. 248,810 linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia - Kraków Główny, na działkach nr ewid. 853/11 i 853/13 obręb 0003 Sędziszów, w jednostce ewid. 260206_4 Sędziszów - miasto - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 109.5 KB
    Data publikacji : 17.03.2021 13:00

Metryka strony

Data publikacji : 17.03.2021
Obowiązuje od : 19.03.2021
Obowiązuje do : 02.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska