Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz umorzeniu postępowania organu I instancji w całości.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.03.2021r. wydał decyzję, którą uchylił decyzję Starosty Sandomierskiego Nr 9/2020 z dnia 31.12.2020r., znak: AB.6740.9.2020. SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 001146T Szymanowice Górne przez wieś od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Szymanowice” i umorzył postępowanie organu I instancji w całości.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 25.03.2021
Obowiązuje od : 25.03.2021
Obowiązuje do : 08.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba