Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.15.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej znajdującej się w zakresie działki terenu kolejowego zamkniętego do projektowanej przepompowni. Inwestycja na działce o nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów, powiat ostrowiecki – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 115.65 KB
    Data publikacji : 29.03.2021 09:44

Metryka strony

Data publikacji : 29.03.2021
Obowiązuje od : 29.03.2021
Obowiązuje do : 12.04.2021
Data modyfikacji : 29.03.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Justyna Napora