Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.76.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV oraz kanalizacji kablowej o długości 54 m na terenach zamkniętych kolei w km 186+143 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (działka nr 2/4), o długości 25 m na terenach zamkniętych kolei w km 0+730 linii kolejowej nr 567 Piaski - Kielce Herbskie (działki nr 6/543, 308/4) oraz o długości 74 m na terenach zamkniętych działki nr 307/2 położonych na terenie miasta Kielce. Inwestycja na działkach o nr ewid. 2/4, obręb 0010 Kielce, 308/4, 6/543, 307/2, obręb 0005 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 109.53 KB
    Data publikacji : 29.03.2021 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 29.03.2021
Obowiązuje od : 31.03.2021
Obowiązuje do : 14.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska