Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.3.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości ok. 472,0 m na terenie linii kolejowej relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice na terenie kolejowym zamkniętych. Inwestycja na działkach o nr ewid. 639/49, 639/50, 639/51, 639/52, 639/53, 639/59, 639/122, 639/125, 639/128, 639/131, obręb 0019 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 108.15 KB
    Data publikacji : 29.03.2021 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 29.03.2021
Obowiązuje od : 31.03.2021
Obowiązuje do : 14.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska