Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.19.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

IR.II.746.19.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową od km 243+327 do km 243+333 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy oraz od km 35+509 do km 35+515 linii kolejowej nr 70 Włoszczowice- Chmielów k. Tarnobrzega o długości ok. 290 m. Inwestycja na działkach nr ewid. 419/3, 419/4, 419/5, 376/5, obręb 0011 Podlesie, jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy – stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 474.88 KB
    Data publikacji : 02.04.2021 13:00

Metryka strony

Data publikacji : 02.04.2021
Obowiązuje od : 08.04.2021
Obowiązuje do : 22.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska