Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.83.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

IR.II.746.83.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie przepustu kolejowego oraz budowie drenażu i rowu chłonnego od km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz”, na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów-miasto, jednostka ewid. 260705_4 Kunów – miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 410.97 KB
    Data publikacji : 12.04.2021 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2021
Obowiązuje od : 12.04.2021
Obowiązuje do : 26.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Justyna Napora