Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.8.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów - GPZ Jędrzejów 2, na terenie linii kolejowej nr 65, na działce o nr ewid. 488, obręb ewid. Łączyn, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 108.4 KB
    Data publikacji : 12.04.2021 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2021
Obowiązuje od : 14.04.2021
Obowiązuje do : 28.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska