Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2020 r., pismo bez znaku, uzupełnionego pismami: z dnia 18.11.2020 r., znak: O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 2/21 z dnia 27.04.2021 r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie budowlanym zamiennym.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.05.2021
Obowiązuje od : 05.05.2021
Obowiązuje do : 19.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba