Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.25.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2021r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i kanalizacja światłowodową obiekt liniowy o długości 69m”, na działce nr ewid. 134/23, obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.05.2021
Obowiązuje od : 10.05.2021
Obowiązuje do : 24.05.2021
Data wytworzenia : 06.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda