Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.11.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica”, na działce o nr ewid. 1239/12, obręb 0016 Tokarnia, jednostka ewidencyjna 260403_5 Chęciny, stanowiącej teren zamknięty kolejowy, w km ok. 208+560 linii kolejowej Nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (odcinek Radkowice - Kozłów).

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 35.28 KB
    Data publikacji : 14.05.2021 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2021
Obowiązuje od : 17.05.2021
Obowiązuje do : 31.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Justyna Napora