Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.26.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanałów sanitarnych wraz z odcinkami należącymi do sieci w zakresie średnic Φ 160 – 200 mm o łącznej długości około 520,00 m w km 189,920 – 190,140 linii kolejowej nr 8, na działkach nr ewid. 848/10, 848/18, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, obręb 0015, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 480.18 KB
    Data publikacji : 18.05.2021 13:00

Metryka strony

Data publikacji : 18.05.2021
Obowiązuje od : 20.05.2021
Obowiązuje do : 03.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Magdalena Met