Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.18.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c relacji Bzinek-Szydłowiec”. Inwestycja na działce o nr ewid. 2/3, obręb 0008 Bzinek, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty PKP, w ciągu linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica w km od 137+897 do km 138+531.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 420.19 KB
    Data publikacji : 26.05.2021 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 26.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Justyna Napora