Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.10.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.12.2020 r., znak: ŚZDW.RWD.4110.83.2020KA, uzupełniony przy pismach z dnia 15.02.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.042.2021.KA oraz z dnia 24.02.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.057.2021.KA, została wydana decyzja Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 3+496 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Nidzie, wiaduktu na drogą powiatową Nr 0134T, skrzyżowań, miejsca kontroli i ważenia pojazdów, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2021
Obowiązuje od : 01.06.2021
Obowiązuje do : 15.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba