Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.32.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na stacji Gołuchów LHS w km 271+442 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działkach nr ewid. 715/19 i 715/33, obręb 0018 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije – stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 108.45 KB
    Data publikacji : 01.06.2021 10:00

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2021
Obowiązuje od : 04.06.2021
Obowiązuje do : 18.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska