Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.3.5.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.09.2021r. w sprawie wydania decyzji dot. zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

IR.II.7840.3.5.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.09.2021r. w sprawie wydania decyzji dot. zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 134/2015 z dnia 17.12.2015r., znak: IN-II.7840.3.18.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz” wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów”, w części inwestycji zatytułowanej: „Budowa bramy przeciwpowodziowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w osi kanału dopływowego do Portu rzecznego w Sandomierzu” dotyczącej wykonania robót budowlanych na działkach o nr ewid. 1304/12, 1403/11, 1407/1; obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.09.2021
Obowiązuje od : 06.09.2021
Obowiązuje do : 20.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora