Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne (sprawa znak: WI-VI.7820.1.37.2021.HD) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 39/2019 z 30 września 2019 r., znak: WI-IX.7820.1.87.2018.HD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice – Widoma – Zastów Kraków (do węzła Igołomska); Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), Etap 1 – granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Miechów. Początek inwestycji w km 603+459,97, koniec inwestycji w km 622+185,00. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim w gminie Miechów w miejscowościach: Brzuchania, Kalina Mała, Bukowska Wola i w gminie Książ Wielki w miejscowościach: Moczydło, Krzeszówka, Książ Mały, Wielka Wieś, Boczkowice, Częstoszowice, Giebułtów, Małoszów, Tochołów, Antolka i w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław, w miejscowości Świątniki – po złożeniu 31 maja 2021 r. i uzupełnieniu do 03 września 2021 r. wniosku przez inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Łukasza Głowalę.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2021
Obowiązuje od : 10.09.2021
Obowiązuje do : 24.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba