Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 07.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 02.07.2021 r., znak: 209/DK9/KLOT/GDDKiA i z dnia 13.07.2021 r., znak: O/KI.KP-5.4170.462.2021.WD, została wydana decyzja Nr 6/21 z dnia 10.09.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.3.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – DK9”, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2021
Obowiązuje od : 14.09.2021
Obowiązuje do : 28.09.2021
Data modyfikacji : 14.09.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk