Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.267.2021-Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6299 o pow. 0,5171 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Towarowa.

Metryka strony

Data publikacji : 15.09.2021
Obowiązuje od : 15.09.2021
Obowiązuje do : 29.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk