Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7821.1.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.10.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 8/2021 Starosty Sandomierskiego z dnia 31.08.2021 r., znak: AB.6740.6.2021.SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów”.

Metryka strony

Data publikacji : 27.10.2021
Obowiązuje od : 28.10.2021
Obowiązuje do : 11.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk