Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.44.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej (ziemnej) SN 15kV z kanalizacją światłowodową o długości ok. 158,0 m, relacji: GPZ Sędziszów – Wodacz łącznik z linią 15 kV GPZ Sędziszów – Szczekociny 2 (od słupa nr 52 linii 15 kV GPZ Sędziszów – Wodacz do słupa nr 47 linii 15 kV GPZ Sędziszów – Szczekociny 2) w m. Gniewięcin gm. Sędziszów, na terenie linii kolejowej nr 65 „Most na rzece Bug – Sławków Płd.”, oraz na terenie linii kolejowej nr 8 „Warszawa Zachodnia – Kraków Główny”. Inwestycja na działce nr ewid. 874/3, obręb 0008 Gniewięcin, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.10.2021
Obowiązuje od : 28.10.2021
Obowiązuje do : 12.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska