Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.4.50.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę

IR.II.7840.4.50.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę odcinka X-Y gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN63 MOP 6,0 MPa długości L~39,0m wraz z kanalizacją telemetryczną Ø50x4,6 RHDPE, rozbiórkę (likwidację) odcinka X-Y istniejącego gazociągu DN250(gA250), zlokalizowanego w terenie zamkniętym PKP, linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska – Dębica, km 154+991, inwestycja na działce nr: 1239/13, obręb: 0001 M. Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2021
Obowiązuje od : 10.11.2021
Obowiązuje do : 24.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda