Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.316.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2610.2019.1293, jako działka Nr 38/1 o pow. 0,0006 ha (wydzielona z działki Nr 38 o pow. 0,1253 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ Jodłowa ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.11.2021
Obowiązuje od : 10.11.2021
Obowiązuje do : 24.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba