Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.330.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 764 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 304107T pn. „ul. Miła”.

Metryka strony

Data publikacji : 15.11.2021
Obowiązuje od : 16.11.2021
Obowiązuje do : 30.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk