Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.5.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.08.2021 r., znak: SZDW.R-WD.4110.266.2021.KSD oraz pismem z dnia 03.09.2021 r. znak: SZDW.R-WD.4110.273.2021.KSD, została wydana decyzja Nr 8/21 z dnia 12.11.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Chęciny w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.11.2021
Obowiązuje od : 17.11.2021
Obowiązuje do : 01.12.2021
Data modyfikacji : 18.11.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk