Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.4.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 13.05.2021r., pismo bez znaku, uzupełniony przy pismach z dnia: 06.08.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.250.2021.MG, 13.08.2021r. (data wpływu do tut. organu – 20.08.2021r.), znak: ŚZDW.R-WD.4110.265.2021.MK i 12.11.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.346.2021.MG, została wydana decyzja Nr 9/21 z dnia 17.11.2021r., znak: SPN.III.7820.1.4.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 w km ok. 20+400 ÷ 24+230 wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, dwóch obiektów mostowych, stanowiska do ważenia pojazdów, zatok autobusowych, rozbudową skrzyżowań, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie gmin Nowa Słupia i Łagów w powiecie kieleckim.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2021
Obowiązuje od : 19.11.2021
Obowiązuje do : 03.12.2021
Data modyfikacji : 19.11.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk