Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.5.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzję dotyczącą realizacji inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.11.2021 r. wydał na podstawie art. 111 § 1a i § 1b Kpa, postanowienie dotyczące uzupełnienia z urzędu decyzji Nr 8/21 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.11.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Chęciny w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego”, w zakresie nadania ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2021
Obowiązuje od : 22.11.2021
Obowiązuje do : 06.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk