Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.81.2021 Obieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę

IR.II.7840.1.81.2021 Obieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno-Etap II część I przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 786-II.A.5.1, II.A.3.1” w pasie drogi wojewódzkiej nr 786 od km 89+966 do km 90+091. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 290/1, 115, 143/1, 68/1,10/11; obręb 0047 Wielebnów; jednostka ewid. 260408_2 Łopuszno.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2021
Obowiązuje od : 22.11.2021
Obowiązuje do : 06.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Sylwia Mitręga