Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.158.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skalbmierzu, obręb 0001 Skalbmierz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 53 o pow. 1,7187 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 768 pn. „Jędrzejów – Węchadłów - -Skalbmierz – Koszyce - Brzesko”.

Metryka strony

Data publikacji : 08.04.2024
Obowiązuje od : 08.04.2024
Obowiązuje do : 22.04.2024
Data wytworzenia : 08.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk