Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.5.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2024r. dot. wydania decyzji sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 29.04.2024r.r. została wydana decyzja Nr IX/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych w km 227,445 – 227,595 na nowym przystanku kolejowym Podchojny w ciągu linii kolejowej nr 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025””. Inwestycja na działce nr ewid. 1177 obręb 0023 Podchojny, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.04.2024
Obowiązuje od : 30.04.2024
Data wytworzenia : 29.04.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Renata Mamla