Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.12.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXI/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: IR.II.746.14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.12.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXI/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: IR.II.746.14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Janowskiej w ramach opracowania zadania pn.,: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej – dokumentacja”. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/10 oraz 87/112, obręb 0018 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.05.2024
Obowiązuje od : 08.05.2024
Obowiązuje do : 22.05.2024
Data wytworzenia : 06.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Renata Mamla