Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.182.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko-Zdrój z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Busku-Zdroju, w obrębie 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 244 o pow. 0,3170 ha, zajętej pod drogę publiczną gminną pn. ul. Gwardii Ludowej (obecnie ul. Wesoła).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.05.2024
Obowiązuje od : 07.05.2024
Obowiązuje do : 21.05.2024
Data wytworzenia : 07.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk