Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.18.2024 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wydania postanowienia z dnia 08.05.2024 r., znak: SPN.III.7820.18.2024 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 9/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023r., znak: SPN.III.7820.1.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: SPN.III.7820.18.2024).

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 25.04.2023r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.140.2024.ŁB uzupełniony pismem z dnia 30.04.2024 r., znak: ŚZDW.RWD. 4110.150.2024.ŁB wydał postanowienie z dnia 08.05.2024 r., znak: SPN.III.7820.18.2024 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 9/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023r., znak: SPN.III.7820.1.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 od km ok. 7+781 do km ok. 11+283 w miejscowości Wzdół Rządowy wraz z budową/przebudową skrzyżowań, miejsc postojowych, miejsca do ważenia pojazdów, ciągów pieszo-rowerowych, chodnika, odwodnienia drogi, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów na terenie gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.05.2024
Obowiązuje od : 10.05.2024
Obowiązuje do : 24.05.2024
Data wytworzenia : 10.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk