Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.180.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Opatowie, w obrębie 0001, oznaczonych na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działki: nr 1508/7 o pow. 0,1349 ha i nr 1508/5 o pow. 0,3072 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 1508/2 o pow. 0,1351 ha i nr 1508/3 o pow. 0,3087 ha), zajętych pod drogę publiczną nr 757 pn. Opatów - Iwaniska - Staszów - Stopnica.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.05.2024
Obowiązuje od : 10.05.2024
Obowiązuje do : 24.05.2024
Data wytworzenia : 10.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk