Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.747.9.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 20.03.2024 r., znak: IP2022_011/0191/24/8, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2024 r., znak: IP2022_011/0215/24/8, została wydana w dniu 09.05.2024 r. decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania: „Realizacja umowy przyłączeniowej: Animex Food Starachowice, ul. Krańcowa 4”, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 315 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłącza gazu DN 250, stacji pomiarowej Q= 4000m3/h na przyłączu gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznej oraz rozbiórce istniejącego naziemnego zespołu zaporowoupustowego

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2024
Obowiązuje od : 14.05.2024
Obowiązuje do : 28.05.2024
Data wytworzenia : 14.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk